Foamlux Ultra

  • Kategoria:

    Płyty z PCW spienionego

  • Materiał:

    Płyta ze spienionego PVC z jednostronną powierzchnią w wysokim połysku.

  • Właściwości:

    Jednostronna folia ochronna.