Klej montażowy MS COSMO HD-100.450

  • Kategoria:

    Kleje

  • Materiał:

    jednoskładnikowy, twardniejący pod wpływem wilgoci, na bazie polimeru modyfikowanego silanami,kolor - biały

  • Właściwości:

    Polimerowe kleje hybrydowe. Nowa generacja klejów i mas klejąco-uszczelniających została opracowana na bazie surowców alternatywnych. W przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcyjnych i montażowych klejów na bazie poliuretanu, których składniki ze względu na zapisy rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych podlegają obowiązkowi oznaczania, kleje COSMO HD stanowią alternatywne systemy dla każdego, kto konsekwentnie realizuje politykę ekologiczną