Serwis próbkowy

Chcąc ułatwić naszym Klientom wybór właściwego rodzaju podłoża, dostosowanego do Państwa oczekiwań i potrzeb, oferujemy próbki oraz wzorniki naszych materiałów dla reklamy wielkoformatowej.

Wybrane podłoża dostarczamy bezpłatnie, skonfekcjonowane do użycia w większości systemów druku wielkoformatowego. Próbki wysyłamy z Magazyny Centralnego Igepa Viscom w Łodzi lub przekazujemy poprzez przedstawicieli handlowych.

Materiały testowe są bardzo pomocne przy doborze podłoża optymalnego dla danego zlecenia. Umożliwiają lepsze poznanie naszej oferty i jakości materiałów. Oprócz próbek czystych dysponujemy dodatkowo przykładami zadruku na różnych podłożach.

Dostępne są również trzy wzorniki naszych produktów: tworzyw sztucznych, materiałów do wielkoformatowego druku solventowego, UV, latex i laminatów oraz materiałów do wielkoformatowego druku wodnego.

Aby uzyskać bezpłatne próbki produktów lub wzorniki prosimy o kontakt z naszymi regionalnymi przedstawicielami handlowymi lub z Biurem Obsługi Klientów tel. +48 664 104 105, +48 (12) 639 24 40, e-mail: .

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Igepa Polska Sp. z o.o. z siedzibą Aleja Pokoju 18 B, 31-564 Kraków.
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektor@igepa.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach