Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes (CSR: Corporate Social Responsibility) w Igepa Polska rozumiemy jako prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, mając świadomość naszego wpływu na klientów, pracowników, partnerów biznesowych, społeczności oraz na środowisko naturalne. Realizując politykę zrównoważonego rozwoju, do każdej podejmowanej przez nas decyzji stosujemy kryteria społeczne, etyczne oraz środowiskowe.

RZETELNOŚĆ W BIZNESIE

Naszą wiarygodność i transparentność potwierdza tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”, który Igepa otrzymała już 5. rok z rzędu. Ubiegając się o ten tytuł nasza firma rokrocznie poddawana jest szczegółowemu audytowi. Sprawdzane są zarówno „twarde" dane, takie jak sytuacja finansowa, czy stan zobowiązań finansowo-prawnych, jak i faktycznie stosowane w firmie praktyki i zwyczaje. Wyniki wszystkich dotychczasowych audytów potwierdziły, że spełniamy w pełni kryteria rzetelności biznesowej.

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko". Podopieczni ośrodka wykonują bombki i świąteczne ozdoby z papieru, które wręczamy naszym kontrahentom. Dla osób niepełnosprawnych ten rodzaj aktywności jest bardzo ważny, ponieważ otrzymują oni wynagrodzenie za wykonaną pracę, a nie po prostu wsparcie. Ma to korzystny wpływ na budowanie ich poczucia wartości.

„Ognisko” wsparliśmy także podczas wydawania przez nich albumu na 20-lecie istnienia stowarzyszenia, przekazując bezpłatnie papier na druk. Regularnie działamy również na rzecz placówek dla dzieci: domów dziecka, szkół specjalnych, szpitali dziecięcych.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Współpracujemy z dostawcami, którzy stosują rozwiązania proekologiczne w oferowanych produktach. W zakresie materiałów dla reklamy dbamy o to, aby wszystkie sprzedawane przez nas  produkty spełniały wymogi rozporządzenia REACH, dotyczącego bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Natomiast w odniesieniu do papierów graficznych i biurowych legitymujemy się dwoma znaczącymi certyfikatami środowiskowymi, dotyczącymi kontroli pochodzenia produktu: FSC ® i PEFC. Mamy również produkty pochodzące w 100% z recyclingu.

MIEJSCE PRACY

Stawiamy na komunikację, otwartość, dialog z pracownikami. Zależy nam, aby Igepa była firmą, w której ludzie chcą pracować i czują się w niej dobrze. Wartości firmowe Igepa Polska nastawione są w dużej mierze na relacje międzyludzkie (np. otwartość, życzliwość). Kierowanie się na co dzień tymi wartościami sprzyja rozwijaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu, akceptacji zmian, podejmowaniu właściwych decyzji.