IGEPA na świecie

Igepa group jest jednym z wiodących w Europie dystrybutorów papierów poligraficznych i biurowych oraz materiałów dla reklamy wielkoformatowej. Może poszczycić się 50 tysiącami klientów w ponad 30 krajach, także poza obrębem naszego kontynentu.

Igepa group w liczbach:

  • 2 miliardy EURO obrotu,
  • 1,8 miliona dostarczonych ton papieru,
  • 50.000 klientów,
  • 3.500 pracowników,
  • 370.000 miejsc paletowych,
  • 235.000 m2 powierzchni magazynowej,
  • 400 samochodów dostawczych,
  • powyżej 40.000 pozycji asortymentowych.

Historia Igepa group sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Powstała wtedy najstarsza z sześciu firm papierniczych działających odrębnie na terenie Niemiec, które w 1960 roku postanowiły połączyć swoje interesy pod wspólną nazwą Igepa. Od tej pory Igepa grup z sukcesem rozrasta się na arenie europejskiej, obejmując swoim zasięgiem kolejne obszary.

Obecnie Igepa group działa w następujących krajach: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Estonia, Litwa, Łotwa, Węgry, Serbia, Bułgaria, Chorwacja, Włochy, Hiszpania, Francja, Turcja, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Meksyk, Japonia, Chiny.

Dzięki silnej grupie, Igepa jest w stanie realizować niestandardowe koncepcje, wykorzystywać efekty synergii oraz szybko reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Firma poszukuje nieustannie nowych produktów i rozwiązań, aby sprostać życzeniom i wymaganiom klientów. Kładzie szczególny nacisk na długotrwałe kontakty zarówno z dostawcami, jak i klientami. Niezależnie od typu materiału i jego zastosowania, Igepa group gwarantuje wysoką jakość produktów w każdej ze swoich grup asortymentowych.