BUSINESS POLAND RUN KRAKÓW ZALICZONY CELUJĄCO!

09.09.2019

Na 1 500 drużyn biorących udział w biegu Poland Business Run Kraków, Nasza Igepowa Drużyna zajęła 173 miejsce!!!

Chłopaki - GRATUJEMY.

Rafale, Adamie, Tomku, Adamie, Tomku - jesteście świetni!

Nas Koledzy biegli w szczytnym celu, żeby pomóc niepełnosprawnym.

W Krakowie biegło w Poland Business Run 7,5 tys. osób.
Łącznie z innymi miastami, gdzie był ten bieg: ponad 28 tys. biegaczy. Wszyscy w szlachetnym celu - żeby pomagać innym.

Koledzy - JESZCZE RAZ GRATULUJEMY.
I DO PRZODU.